Magyar Angol Szlovák
Általános szerződési feltételek & GDPR - Maxtrain.hu
Képeslapok
Kezdőlap AKCIÓ Raktáron Magyar vonatkozású modellek Használt börze Szállítási információ ÁSZF
Bejelentkezés | Regisztráció


Általános szerződési feltételek & GDPR

Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) - érvényes 2013. február 1-től

Az oldal üzemeltetője:
Royal-Tipp Kft, 3700 Kazincbarcika Egressy út 21., Adószám: 11070605-2-05, Cégjegyzékszám: 05-09-003045

Bemutatótermünk és ügyfélszolgálatunk címe:
3700 Kazincbarcika Egressy út 21., Telefon: +36-20-93-111-82, Nyitva hétfő - péntek 09-15 óráig.

Szerződéskötések iktatása:
A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Royal-Tipp Kft. nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

Szerződés nyelve:
A felek között létrejött szerzodés nyelve magyar.

Szerződéskötési feltételek:
A www.maxtrain.eu használatával ön automatikusan elismeri az ÁSzF-ben rögzített feltételeket. Amennyiben használati feltételeinkkel nem ért egyet, kérjük, ne használja internetes áruházunkat!

Vételár:
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár.

A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, tévesen megadott adatokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget, amennyiben bármilyen hibát észlel, köszönettel vesszük, ha jelzi felénk az maxtrain.eu@gmail.com email címen.

Fizetési módok:
Előre utalással, a Royal-Tipp Kft bankszámlájára. OTP: 11734152-20506591
Utánvétes kiszállításkor: készpénzben a futárnak.

Kiszállítás díja:
A szállítási díjak külön menüpontban találhatók.

Vásárlás mente:
Regisztráljon a Regisztráció menüpont alatt. Személyes adatait csak a számlázáshoz és a kiszállításhoz esetleges egyeztetéshez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk ki.
A regisztrációkor megadott felhasználói (login) névvel és jelszóval jelentkezzen be.
A termékek mellett a kosárba tesz ikonra kattintva teheti a virtuális kosárba a termékeket. A kért mennyiséget előtte is megadhatja, vagy utána kosár tartalmánál is megváltoztathatja. Az alap mennyiség 1 db.
A kosárban menüre kattintva ellenőrizheti a kosár tartalmát, és módosíthatja annak tartalmát.
Ha végzett a termékek kiválasztásával kattintson a megrendelem ikonra.
Ha rendelkezik kedvezménnyel itt kiválaszthatja.
Válassza ki a szállítási és fizetési módot.
A megjegyzés rovatba, megjegyzést fűzhet a megrendeléshez.
Ha végzett kattintson a tovább ikonra.
Itt ellenőrizheti a vásárlás adatait. Ha minden megfelel akkor a rendelés véglegesítése menü pontban véglegesíti a megrendelést.
Amennyiben helyesen adta meg email címét, és sikeres volt a rendelés rögzítése, rendszerünk küld egy automatikus levelet. Ez a levél még nem minősül visszaigazolásnak.

Jótállás:
Termékeinkre 1 év jótállást vállalunk, az ettől eltérő esetekben a termék oldalán adunk tájékoztatást.

72 órás csere:
Amennyiben a vásárolt termék 3 munkanapon belül rendeltetésszerű használat során meghibásodik, Önt megilleti a 72 órás csere egy új termékre. Bizonyos esetekben nem döntheto el azonnal a hiba jellege, ilyenkor jegyzőkönyv ellenében átvesszük a terméket, és szakszervizben kivizsgáltatjuk a hibát. Amennyiben a hiba a 72 órás csere hatálya alá esik, a terméket nem javítjuk, hanem kicseréljük egy új példányra.
Amennyiben a cserealap megállapítható, de nem tudjuk azonnal azonos termékre cserélni, visszafizetjük a vételárat, vagy lehetőség van megvárni a csereterméket.

Elállási jog:
Postai vagy futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az átvételt követően Ön 14 munkanapon belül élhet az Önt megillető elállási joggal (A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet alapján). Elállási szándékunkat szóban (+36-20-93-111-82), postai úton ( Royal-Tipp Kft, 3700 Kazincbarcika Egressy út 21.) és e-mailben (maxtrain.eu@gmail.com) is kifejezésre juttathatja. Eladó köteles legkésőbb 30 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget visszatéríteni. A fogyasztót terheli a termék visszajuttatásának költsége.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999 Kormányrendelet teljes szövegét erre a linkre kattintva olvashatja.


A MaxTrain.hu weboldal adatkezelése

• Az adatkezelő megnevezése: Royal-Tipp Kft
• Az adatkezelés megnevezése: maxtrain.hu weboldalon regisztráltak listája
• Az adatkezelés célja: A weboldalon regisztrált magánszemélyek, és cégek rendeléseinek megfelelő adatok alapján való lebonyolítása.
• Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
• A tényleges adatkezelés helye: 3700, Kazincbarcika, Egressy út 21.
• Az adatkezelés automatizáltsága: gépi
• Az adatok törlési határideje: A regisztrált önkéntes törlési kérelme
• Az érintettek köre: Regisztrálók.
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
• Név Royal-Tipp Kft
• Cím: 3700, Kazincbarcika, Egressy út 21.
• Adószám: 11070605-2-05
• Telefon: +36 20 93-111-82
• Email: maxtrain.eu@gmail.com

Jogorvoslat
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu